Navigatie

Blok: Bijna energieneutraal is epc van 0,2

bron: www.cobouw.nl

Minister Blok legt Europese afspraken over energiezuinig bouwen vast in het Bouwbesluit. Zo komt er in te staan dat alle nieuwbouw vanaf december 2021 bijna energieneutraal moet zijn. Dat komt volgens Blok neer op een epc van ongeveer 0,2.

energieneutraal huis, epc 0

Energieneutraal bouwen met een epc van 0,2

De minister voor Wonen stuurde zijn voorstel woensdag naar de Tweede Kamer. Zo gaat hij wettelijk vastleggen dat nieuwe overheidsgebouwen vanaf 1 januari 2019 bijna energieneutraal moeten zijn. Voor de overige gebouwen, zoals woningen, gaat die eis vanaf begin 2021 in.

Deskundigen spreken over een vooral cosmetische operatie, die nodig is om de Europese Commissie de mond te snoeren. Die vindt dat Nederland onvoldoende kan garanderen dat Europese afspraken op het gebied van energiezuinig bouwen worden gehaald. Blok denkt dat hij met deze plannen aan de kritiek van Europa tegemoet komt:

“Met het vastleggen van de eis voor 2021 heeft Nederland voldaan aan de zorg van de Europese Commissie. Het gekozen niveau komt overeen met lidstaten om ons heen”, laat een woordvoerder van minister Blok weten.

Ook eisen aan kleinschalige verbouwing
Voor bouwers verandert er op korte termijn ook iets. Blok gaat namelijk ook isolatie-eisen stellen aan verbouwingen “die een groot effect hebben op de energieprestatie”, zoals de vervanging van ramen, daken, muren en vloeren. Nu hoeft alleen bij nieuwbouw en grootschalige verbouwingen aan isolatienormen te worden voldaan. Of die wijziging een groot effect heeft op de bouwproductie valt nog te bezien. Blok laat namelijk weten dat het niveau zo gekozen is dat het aansluit bij de huidige uitvoeringspraktijk. De administratieve lasten zullen wel stijgen voor bouwers. Die moeten binnenkort namelijk kunnen aantonen dat ze alternatieve systemen, zoals warmtepompen en warmtekrachtkoppeling, hebben meegewogen bij het ontwerp van gebouwen.

Kamerdebat in teken van 0,2
De Tweede Kamer moet zich nog buigen over de plannen. Insiders verwachten dat de discussie vooral zal gaan over het juridische begrip bijna energieneutraal. Hoewel de epc verdwijnt en daar een nieuwe rekenmethodiek voor in de plaats komt, verwacht Blok dat die toekomstige eis zal overeenkomen met een epc van 0,2. Harm Valk, voorzitter van de Nen-subcommissie Energieprestatie, vindt dat net iets te kort door de bocht. “Het is wat mij betreft ook een non-discussie, omdat die nieuwe rekenmethode er nog niet is.”

Bouwregelgeving is bezemwagen
De kenner van het Bouwbesluit wil zich niet in de politieke discussie mengen. Wel bevestigt hij dat er tussen de langetermijnplannen van Blok en het veelgeprezen energienul bouwen volgens de Stroomversnelling nog behoorlijk wat licht zit. “Anders dan in het nul-op-de-meterconcept zullen de uitkomsten niets zeggen over het huishoudelijk energieverbruik van bewoners”, aldus Valk.

Toch begrijpt hij de route van Blok wel. “Vergelijk het met wielrennen. De bouwers van de Stroomversnelling zijn de koplopers, de bouwregelgeving is de bezemwagen.” Voor Blok, die de Stroomversnelling ondersteunt, is massaal energienul bouwen echter geen kwestie van moeten. “Energienul in 2019 en 2021 was het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Echter, in de onderhandelingen over de herziene richtlijn (EPBD) in 2010 is door lidstaten bedongen om enige ruimte te houden door het woord bijna toe te voegen. Deze discussie speelde voordat er zoiets bestond als de Stroomversnelling.”

Vervanger van epc
Al langer is duidelijk dat de epc als rekenmethode verdwijnt. Die wordt vervangen door een andere methodiek, waarbij niet één getal, maar drie eisen centraal staan. Hoe de nieuwe rekenmethodiek er precies uit komt te zien, staat nog niet vast. In elk geval gaan er anders dan nu eisen gelden per vierkante meter gebouw (25 kilowattuur per vierkante meter per jaar) en een eis aan het percentage duurzame energie. “Dat betekent dat de eis aansluit bij de grootte van het gebouw. Wel zal het voor grotere gebouwen iets lastiger wordt om aan de eisen te voldoen”, verwacht Valk.

De senior adviseur van Nieman Raadgevende Ingenieurs vindt een duurzame energieopwekking van 50 procent voor een gebouw voor de verre toekomst een prima streven. “Niet bijna-energieneutraal? Hoezo niet? Ik redeneer andersom: ik mag straks niet meer bouwen zonder duurzame energiebronnen.” Valk denkt dat vooral de zon en omgevingswarmte in de duurzame energiebehoefte van gebouwen (voor koeling, verwarming en ventilatie) zullen voorzien.

Vijftig procent duurzaam nog niet in wet
Overigens legt Blok het percentage van vijftig procent duurzame energie bij bijna-energieneutrale nieuwbouw nog niet vast in het Bouwbesluit. “Dat doen we pas na een kostenoptimaliteitstoets in 2018. Wij denken dat het niveau redelijk realistisch is, maar het is wel afhankelijk hoe de markt en dus de kostenoptimaliteit zich de komende drie jaar ontwikkelt. In 2018 wordt eerst het niveau vastgelegd voor de overheidsgebouwen vanaf 1 januari 2019. Daarna wordt in 2020 het niveau voor alle gebouwen wettelijk vastgelegd vanaf 1 januari 2021”, aldus de woordvoerder van de minister.

Overbodig
Eigenlijk vond Blok het niet nodig om in het Bouwbesluit expliciet te regelen dat overheidsgebouwen in 2019 bijna energieneutraal moeten zijn. “Omdat er weinig nieuwe overheidsgebouwen gepland staan en de eis voor alle gebouwen slechts twee jaar later ingaat.”

Reageren is niet (meer) mogelijk.