Navigatie

Kostenadvies

 

Inzicht in de kosten van een project is cruciaal. U wilt daar een goed advies over krijgen en duidelijk onderbouwde berekeningen zien. Het ramen van kosten, het calculeren en kostenadvisering zijn specialismen die BIRD invest op het lijf geschreven zijn. Wij zijn een deskundige adviespartner gedurende het hele traject en  in alle projectfasen.

Het ontwikkelingsproces kan globaal verdeeld worden in vier fases. Aan het einde van iedere fase maken wij een vergelijk met de vorige, waardoor voor u de verschillen zichtbaar worden. Met ons klantgerichte instelling en advies wordt u in staat gesteld een weloverwogen keuze te maken of u ergens in het project wilt compenseren of juist een extra investering wilt doen. Op die manier wordt het project gestuurd vanuit de kosten.

BIRD invest levert een helder, begrijpbaar en goed onderbouwd advies.

Wat is onze toegevoegde waarde?

•           Door kennis en ervaring kunnen we een aanzienlijk kostenbesparingen realiseren
•           We zijn proactief met optimalisering en kunnen alternatieven snel doorrekenen
•           Samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen en transparantie
•           Kennis van duurzaam bouwen; wij adviseren over duurzame optimalisaties 

Werkzaamheden die wij kunnen verzorgen:  Kostenadvies

•          Bouwkostenadvies op maat
•          Beoordeling
•          Planbeoordeling
•          Analyse dure elementen
•          Second opinion
•          Elementenbegrotingen (opzet/systematiek)
•          Kostenbegeleiding in bouwteam
•          Alternatieven en optimalisaties
•          Budgetteringen
•          Stichtingskosten
•          Bedrijfswaardeberekeningen

B I R D

Budgetteren

Op basis van het schetsontwerp wordt een elementenbegroting op bouwdeelniveau opgesteld.

Indicatieprijs

Op basis van het voorlopig ontwerp wordt een elementenraming opgesteld.

Richtprijs

Op basis van het definitief ontwerp wordt een gespecificeerde elementenbegroting opgesteld.

Definitieve prijs

Op basis van bestek en tekeningen wordt een volledig gespecificeerde begroting opgesteld.