Navigatie

EPC wordt BENG norm

bron: RVO

EPC = 0 wil zeggen dat het gebouwgebonden energieverbruik van een woning of een gebouw op jaarbasis, berekend volgens de Energieprestatienorm (NEN 7120), precies op nul uitkomt.

Toelichting
EPC = 0 wil zeggen dat een woning of een gebouw een EPC volgens NEN 7120 heeft van precies nul. Alleen het gebouwgebonden energieverbruik op jaarbasis telt mee. Eventuele maatregelen op gebiedsniveau kunnen via NVN 7125 (Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau) bij de EPC-berekening worden gewaardeerd.

Gebruik begrip
Het begrip ‘EPC = 0’ wordt gebruikt door opdrachtgevers (zowel particulieren als professionals) en architecten bij de planontwikkeling, en ook door beleidsmakers.
De huidige eis volgens het Bouwbesluit voor een nieuwbouwwoning is een EPC van maximaal 0,4.

Lees verder over de wettelijke/gecertificeerde begrippen »


 

 

 

Wettelijke eisen – BENG

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) presenteerde op 2 juli 2015 met een brief de voorgenomen eisen aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2021 gelden. Voor overheidsgebouwen geldt dat vanaf 1 januari 2019 de bouwvergunning die wordt aangevraagd, moet voldoen aan de BENG eisen. De overheid vervult hierin een voorbeeldrol.

In Nederland leggen we de energieprestatie voor bijna-energieneutrale gebouwen vast aan de hand van drie eisen:
  • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Lees verder over de Wettelijke eisen  »

Reageren is niet (meer) mogelijk.