Navigatie

Gevelisolatieproject Rijkswaterstaat

Gevelisolatieproject van Rijkswaterstaat omvat ca. 13.500 objecten verspreid over heel Nederland. Voor deze objecten wordt onderzocht of er een overschrijding is van het geluidniveau. Het betreft geluid dat afkomstig kan zijn van (een combinatie van) weg-, rail-, of luchtverkeer.

Het isolatieproces bestaat voornamelijk uit:
• Akoestisch onderzoek om te bepalen of aanvullende geluidwerende maatregelen benodigd zijn;
• Het opstellen van isolatievoorstellen voor de objecten waar aanvullende voorzieningen benodigd zijn;
• Daadwerkelijk aanbrengen van geluidwerende voorzieningen.

Rijkswaterstaat verwacht dat er uiteindelijk bij ca. 3.000 – 3.500 objecten daadwerkelijk voorzieningen zullen worden aangebracht in de periode 2014 – 2020. Deze objecten worden in vier verschillende geluidsklassen van licht tot zwaar ingedeeld. Rijkswaterstaat heeft bij een drietal calculatiebureaus offerte gevraagd waarvan de offerte van BIRD invest de laagste bleek te zijn! Het contract voorziet in het opstellen van directiebegrotingen in de periode 2014 – 2016. In deze periode worden naar verwachting 1.500 objecten aangeboden. Het gevelisolatieproject is voortgekomen uit de geluidisolatieprojecten rondom Schiphol, ook wel bekend als de GIS-projecten. BIRD invest heeft daarvoor een twintigtal bestekken geschreven en van zeker 2.000 woningen de directiebegrotingen gemaakt. De opgedane kennis komt ons zeker weer van pas bij dit landelijke gevelisolatieproject.

, , , , ,

Reageren is niet (meer) mogelijk.