Navigatie

Handleiding Grootonderhoud- en Renovatiewijzer

gans + logoZoals u wellicht weet, heeft Peter Hoogervorst een praktische handleiding geschreven met als titel: de Grootonderhoud- en Renovatiewijzer. Het doel van deze handleiding is om op eenvoudige wijze aan te geven met welke risico’s eenieder te maken krijgt bij het voorbereiden of ontwikkelen van grootonderhoud- of renovatieprojecten in de woningbouw. De handleiding brengt de grote organisatorische en financiële risico’s in kaart en biedt oplossingen hoe u deze op eenvoudige wijze kunt minimaliseren.

De Grootonderhoud- en Renovatiewijzer geeft aan wat het belang is van de inhoudelijke procesbeheersing van zowel de organisatorische als financiële doelstelling en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn. Elke woningbouwcorporatie heeft als doel de financiële kaders te laten uitkomen, zoals deze ook zijn vastgesteld. Voorbeeld hierbij zijn de stichtingskosten van een renovatieproject, waarbij de bouwkosten worden opgenomen vanuit de meerjarenbegroting. In veel gevallen worden diverse kosten vergeten mee te nemen, zoals architects- of constructeurskosten. Oftewel: er wordt niet goed nagedacht over de gevolgen van de bouwkundige ingrepen. De bouwkosten worden niet gecontroleerd of opnieuw  begroot door een bouwkostendeskundige wat nadelige  financiële gevolgen met zich mee kan brengen.
Om de stof inzichtelijk te maken, wordt in hoofdstuk 1 begonnen met de aanpak van de strategie. Vervolgens vindt u in hoofdstuk 2 uitleg over het belang van procesbeheersing. Hoofdstuk 3 geeft aan waar de organisatorische fouten zitten en hoofdstuk 4 gaat in op de financiële fouten.
De basis van deze handleiding is gebaseerd op de uitkomsten van diverse interviews met corporaties die u terugvindt in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 5 gaat in op het belang van risicomanagement. Ten slotte volgen de aanbevelingen voor woning- bouwcorporaties in hoofdstuk 7.

Belangstelling om deze handleiding te ontvangen? Stuur dan een mail naarinfo@birdinvest.nl. U ontvangt dan een digitaal exemplaar en we maken een afspraak om een en ander toe te lichten. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

, , , , ,

Reageren is niet (meer) mogelijk.