Navigatie

Label C-verplichting kantoren

Bron: Rijksoverheid

In het kader van het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Een tussenstap is de ambitie dat alle gebouwen in 2030 gemiddeld ten minste label A hebben. Energiebesparing vormt hiervoor een belangrijke pijler.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) becijfert samen met ECN dat een label C verplichting voor kantoren een additionele besparing van 8,6 PJ in 2023 oplevert. De kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen € 860 miljoen. Het gemiddeld rendement per geïnvesteerde euro bedraagt circa 22%, waarbij het rendement hoger is als je van een ‘slechter’ label komt. De terugverdientijden liggen gemiddeld tussen de 3 en 6,5 jaar. In het rapport  “Verplicht energielabel voor kantoren” worden de besparing, de investeringskosten en de lastenverlichting die de label C verplichting oplevert door minder energieverbruik nader toegelicht.

Dit is de link naar de gehele Kamerbrief  zoals deze op 28 november aan de Tweede Kamer verzonden is.

Reageren is niet (meer) mogelijk.