Navigatie

Mediation

Bij een conflict of bij een verschil van mening kiezen steeds meer mensen voor De Raad van Mediators. Want soms komt u er samen niet meer uit.

Dan blijken de verwachtingen op financieel, contractueel of relationeel gebied te ver uit elkaar te liggen. Het verschil van inzicht is dan niet meer op te lossen. Standpunten verharden en de relatie komt verder onder druk te staan.
Mediation is bemiddeling door een derde neutrale, ervaren en deskundig persoon. Dit is een eeuwenoud, beproefd en constructief begrip. Een geschil wordt vrij van emotie duidelijk in kaart gebracht. In samenspraak wordt naar een wijze en passende oplossing gezocht. Een oplossing die beide partijen tot volle tevredenheid stemt.

ADR accredited agencyBIRD invest heeft de afgelopen maanden hard gewerkt en de training tot RvM internationaal erkend mediator met succes afgerond en Ruud Speijer is nu  (internationaal) erkend mediator voor bouwconflicten.De nadruk ligt daarbij als verlengstuk van de kostendeskundigheid op het financiële vlak. Maar door de inbreng vanuit het netwerk kunt u voor elk bouwconflict terecht bij ons. Afhankelijk van de vraagstelling wordt er een ter zake deskundige mediator ingeschakeld.

Mediation aanvragen en inzetten
Er is een verschil van inzicht of conflict ontstaan, er is sprake van wederzijdse ontevredenheid, er is een groot verschil in de verwachtingen die u van elkaar heeft of er is een verschil van inzicht over elkanders verplichtingen en hoe deze verschillen op te lossen zijn.
U neemt contact op met BIRD invest of De Raad van Mediators, meldt uw zaak en vraagt een intakegesprek aan. Samen met u stellen we vast of uw zaak geschikt is voor mediation. Indien dit het geval is, krijgt u een voorstel en een geschikte mediator toegewezen. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk van aard.

In samenspraak met en onder begeleiding van uw mediator wordt tijdens de eerste bijeenkomst geanalyseerd waar de tegengestelde belangen en verwachtingen liggen. Welke afspraken en handelingen liggen er aan het geschil ten grondslag en wat zien beide partijen als de juiste oplossing. Op basis van deze feiten, standpunten en eventuele onderliggende documentatie, wordt door de mediator in de volgende bijeenkomsten samen met u gezocht naar aanvaardbare oplossingen. De RvM-mediator brengt dan de verschillende oplossingsscenario’s en hun gevolgen in kaart.
Deze opties worden in dialoog door u – de twee partijen – afgewogen onder begeleiding van de mediator. Het resultaat van

deze bemiddeling leidt tot een voor alle partijen, geaccepteerde oplossing. Dit wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide partijen.

adr

RvM is een maatschappelijke, professionele erkenning die waardevol is als kwaliteitskenmerk. Alleen RvM erkende mediators maken deel uit van een professioneel netwerk dat een steeds toenemende mate van naamsbekendheid geniet door het groeiend aantal RvM erkende mediators in diverse regio’s van Nederland en Belgie. Iedere erkende RvM mediator draagt individueel, maar toch gezamenlijk, de vlag, de visie en de kwaliteit van de RvM uit en zij delen kennis, ervaringen en opdrachten. Hierdoor wordt delen, vermenigvuldigen!