Navigatie

Missie, visie, kernwaarden

Missie:

Missie

 Visie:

Visie

Kernwaarden:

De kernwaarden vormen gezamenlijk de spiegel van de organisatie.

Realistisch
Realistisch, omdat onze ramingen/begrotingen realistisch zijn. Een project kan daadwerkelijk gebouwd worden voor het budget dat wij opstellen. Dit heeft te maken met het feit dat wij anders naar een project kijken. Door voorafgaand aan het calculeren een projectanalyse op te stellen, kijken wij kritisch naar het project. Er wordt bijvoorbeeld eerst gekeken of een project uitvoeringstechnisch wel te realiseren is. Elk project heeft bij ons zijn eigen toegepaste werkwijze/werkmethodiek (praktisch).

Pragmatisch (deskundigheid door jarenlange praktijkervaring)
– Praktisch, vanwege het feit dat wij jarenlange ervaring hebben vanuit de bouwpraktijk. Wij gaan met een project om alsof wij deze uiteindelijk zelf moeten bouwen (realistisch).
– Wij gebruiken de kennis die we bij elk project opdoen in de vorm van kengetallen vanuit onze eigen referenties. Daarnaast verzorgen wij praktische adviezen ter optimalisatie van het project/plan.
– Wij zijn een klein team met korte communicatielijnen, hierdoor kunnen wij op een praktische en efficiënte wijze samenwerken. Wij werken ‘flexibel’, dit houdt in dat wij ons aanpassen aan onze opdrachtgevers (klantgericht). Wanneer een opdrachtgever een begroting in zijn eigen begrotingssystematiek wil hebben, zorgen wij ervoor dat dat gebeurd (maatwerk).

Betrokken
– Betrokken bij de opdrachtgevers en hun projecten. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het eindresultaat, alsof wij het project uiteindelijk zelf zouden moeten bouwen.

Resultaatgericht
– Accuraat, omdat de door ons opgestelde budgetten toetsbaar zijn. Door het gebruik van de softwaretool GEOiD kunnen onze metingen inzichtelijk gemaakt worden voor zowel de opdrachtgever als onderaannemers. Zij kunnen precies zien welk onderdeel waar gemeten is. Tevens wordt een begroting altijd ‘gedubbelcheckt’ voordat deze de deur uitgaat.

– Onze opdrachtgevers mogen ons (kritische) vragen stellen, wij zullen deze graag beantwoorden. Wij zijn open en eerlijk en dat is alleen mogelijk, doordat onze begrotingen en adviezen volledig zijn (realistisch).