Ons team

Teamwork en samenwerken gaan hand in hand, daar zijn we ons binnen BIRD invest van bewust. Om efficiënt binnen een team te kunnen functioneren, moet je er van overtuigd zijn dat gezamenlijk denkwerk, een gemeenschappelijke planning en het samen nemen van beslissingen en acties noodzakelijk zijn. “Samen staan we sterker dan alleen”.

Als team bundelen wij onze kennis en krachten. Door onze deskundigheid bekijken wij de verschillende zaken vanuit hun specifieke invalshoek. BIRD invest beschikt dan ook over een team van mensen dat vooral vooruit blikt. Professionele, enthousiaste mensen, die anticiperen op de ontwikkelingen in de markt; die uw casus begrijpen, de markt kennen en zodoende de vertaalslag maken naar uw specifieke vraag. Stuk voor stuk professionals die met u meedenken, ook als u daar niet direct om vraagt. Pro-actief handelen noemen we dit. Zo komen wij tot een totaaladvisering, die voor uw bedrijf een blijvende meerwaarde is.

Het team van BIRD invest bestaat momenteel uit vijf vaste medewerkers en 2 flexibele krachten. De directie wordt gevoerd door Ruud Speijer. Naast de nodige opleiding en ervaring wordt ernaar gestreefd middels het volgen van aanvullende opleidingen en bijwonen van praktijktrainingen het team “up to date” te houden, zodat dit ten gunste van u als onze klant komt.


Ruud Speijer

FunctieAlgemeen Directeur, Kostendeskundige
EigenschappenDeskundig, Ambitieus, Gedreven, Verantwoordelijk
SpecialismesMediation, GEOiD, Bouwkostenadvies

Ruud Speijer is algemeen directeur bij BIRD invest. Ruud is een ambitieus en gedreven persoon. Door zijn gedrevenheid weet hij BIRD invest op een hoog kwaliteitsniveau te houden, waar zowel klant, medewerker, stakeholders en raadgevend adviseurs graag zaken mee doen.

 

Hans Ziere

FunctieBouwkostendeskundige
EigenschappenVerantwoordelijk, Serieus, Organisatiegericht
SpecialismesElementenramingen (kengetal), Bouwdeel- besteks- en werkbegrotingen

Hans is gespecialiseerd in elementenramingen op kengetal, bouwdeelbegrotingen met analyses onderbouwd, besteksbegrotingen en werkbegrotingen van voornamelijk woningbouw en utlitieitsbouw van kleine, middelgrote tot grootschalige projecten, alsmede kleinschalige renovatieprojecten.Voelt snel verantwoording, werkt serieus, bezint eer hij begint, denkt organisatiegericht, hecht aan samenwerking, focust op resultaat, releveert op tijd, schuwt geen humor.

Ernst Martens

FunctieKostendeskundige, Kennisdrager duurzaamheid
EigenschappenNauwkeurig, Verantwoordelijk, Teamgericht
SpecialismesDuurzaamheid, LCC, TCO

Kostendeskundige – Kennisdrager duurzaamheid
Ernst is kostendeskundige met veel ervaring met haalbaarheidsstudies, ramingen en aanbestedingen voor zowel nieuwbouw, onderhoud, renovatie en restauratie bij zowel opdrachtgever, adviesbureau en bouwbedrijf. Veel affiniteit met duurzaamheid, klimaatinstallaties en Live Cycle Cost / TCO.
Ook als vastgoedmanager heeft hij ervaring met duurzaam exploitatie, conditiemeting gebouwen, MJOP en huisvestingprojecten.

Rein Hakvoort

FunctieSenior Calculator
EigenschappenAccuraat, Proactief, Creatief
SpecialismesComplexe en grote renovatie projecten

Rein Hakvoort heeft al 35 jaar ervaring als calculator bij een aannemersbedrijf met de meest uiteenlopende projecten zowel van woningbouw en utiliteitsbouw van kleine, middelgrote tot grootschalige projecten. Expertise in complexe en grote renovatie projecten. Mijn sterkste competenties: accuraat, proactief en creatief.