Navigatie

Publicatie Kengetallen 1 – De invloed van vormfactoren

 

BIRD invest B.V. beschikt over eigen kengetallen die gegenereerd zijn uit eigen calculaties en zijn in de loop der jaren opgebouwd. Kengetallen zijn een handig instrument om snel een vergelijk te maken tussen verschillende gebouwen maar tegelijk is het ook gevaarlijk. Er zijn vele variabelen die een m2 prijs bepalen, zoals de peildatum, marktsituatie, regelgeving, materiaalkeuze, type gebouw, bouwsysteem, locatie, duurzaamheid, energielabel, vormfactoren, etc. Het is de bedoeling de invloed van vormfactoren op de m2 prijs aan de hand van enkele voorbeelden te illustreren. Dat leest u in deze en enkele volgende publicaties.

Download Kengetallen – vormfactoren