Navigatie

Publicatie Kengetallen 2 – De invloed van vormfactoren

 

BIRD Invest B.V. beschikt over eigen kengetallen die gegenereerd zijn uit eigen calculaties en zijn in de loop der jaren opgebouwd. In kengetallen 1 is gesteld dat kengetallen een handig instrument zijn om snel een vergelijk te maken tussen verschillende gebouwen, maar dat kan tegelijkertijd ook gevaarlijk zijn. De kans is groot dat er verkeerde conclusies getrokken worden. Er zijn vele variabelen die een m2 prijs bepalen, zoals de peildatum, marktsituatie, regelgeving, materiaalkeuze, type gebouw, bouwsysteem, locatie, duurzaamheid, energielabel, vormfactoren, etc. In dit deel gaan we verder met de invloed van vormfactoren, omdat deze invloed wel één van de belangrijkste onderdelen is in het vergelijk van een ontwerp.

Download Kengetallen 2 – vormfactoren