Navigatie

Publicatie Kengetallen 3 – De betekenis van vormfactoren

 

Vormfactoren geven inzicht in de verhoudingen tussen verschillende metingen. Met vormfactoren kan tevens sturing worden gegeven aan de kostencomponenten. In een programma van eisen voor de ontwerpende partijen wil je vormfactoren meegeven. Maar wat is de betekenis van een dergelijke vormfactor? Deze editie van ‘Kengetallen’ willen wij graag wijten aan een discussie op de LinkedIn groep ‘bouwkosten/calculaties’. Hieronder een uiteenzetting van een aantal stellingen in vraag/antwoord verband.

Download Kengetallen 3 – betekenis vormfactoren