Navigatie

Publicatie Kengetallen 4 – Het gebruik van kengetallen

 

In de verschillende fasen van de totstandkoming van een bouwproject worden hoeveelheden en kosten bepaald en wel in verschillende mate van nauwkeurigheid. Ter ondersteuning van deze bepaling en verhoging van de nauwkeurigheid zijn en worden kengetallen ontwikkeld. Deze kengetallen zijn in drie groepen te verdelen:

 Programmatische kengetallen
 Hoeveelheidskengetallen
 Kostenkengetallen In dit dossier wordt ingegaan op het gebruik van kengetallen.

Download Kengetallen 4 – gebruik van kengetallen

Bijlagen