Navigatie

Zorgcentrum de Wartburg

Zorgcentrum de Wartburg

Zorgcentrum ‘De Wartburg’ te Utrecht
Nieuwbouw/renovatie intra- en extramurale zorgplaatsen

Opdrachtgever: Stichting Axion Continu Groep
Architect: Alberts, van Huut & partners
Aannemer: nader te bepalen